algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Overeenkomst") zijn van toepassing op het gebruik van onze website en diensten ("Diensten") geleverd door [Bedrijfsnaam] ("wij" of "ons").Door onze Services te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.Als u het met enig onderdeel van deze Overeenkomst niet eens bent, stop dan met het gebruik van onze Services.

1. Acceptatie van voorwaarden

Door onze Diensten te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en over de wettelijke bevoegdheid beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan.U stemt er ook mee in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Intellectuele eigendom

Alle inhoud, logo's, handelsmerken en materialen op onze website zijn eigendom van [Bedrijfsnaam] of de respectievelijke eigenaren en worden beschermd door auteursrechtwetten.U mag geen enkel materiaal opnieuw publiceren, reproduceren of distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Gebruik van diensten

U mag onze Diensten uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.U stemt ermee in onze Services niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, inbreuk maakt op de rechten van anderen of de werking van onze Services verstoort.U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u op onze website indient of plaatst.

4. Privacy

Ons Privacybeleid regelt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie via onze Diensten.Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid.

5. Links naar derden

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons.Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.U bezoekt deze links op eigen risico.

6. Afwijzing van garanties

Wij leveren onze Diensten op een ‘as is’- en ‘as available’-basis, zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook.Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie die via onze Diensten wordt verstrekt.U gebruikt onze Diensten op eigen risico.

7. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze Services.Onze totale aansprakelijkheid voor enige claim die voortvloeit uit deze Overeenkomst zal niet hoger zijn dan het bedrag dat u heeft betaald voor het gebruik van onze Diensten.

8. Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van onze Services of schending van deze Overeenkomst.

9. Wijziging van voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen.Eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst zijn onmiddellijk van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.Als u onze Services blijft gebruiken na de wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene Overeenkomst.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Jurisdictie].Elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken in [Jurisdictie].

Door onze Diensten te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent.